Ανάγκες

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο οι ανάγκες των νοσοκομείων και των δομών υγείας σε εθνικό επίπεδο. Πατήστε στο κουμπί Συμμετοχή και δηλώστε τη δική σας συνεισφορά στην κάλυψή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή και να έχετε συνδεθεί.

ΑΝΑΓΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COVID-19 MASKΤρέχει
ΠόμολαΤρέχει
© Copyright 2021 - Υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης