Εκπαιδευτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτυπώσεις μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Hands Free - How to Print Tutorial

Δείτε στο βίντεο οδηγίες για την εκτύπωση των πόμολων.

3d Shield - How to Print Tutorial

Δείτε στο video oδηγίες για την εκτύπωση της μάσκας.
© Copyright 2021 - Υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης